Znacznie wieksza wytrzymalosc surowego materialu

Zastosowanie GR-S-16 do tych celów daje następujące korzyści: 1. Znacznie większa wytrzymałość surowego materiału. Duża wytrzymałość i spoistość surowego materiału zapobiega odlepianiu się warstwy lepiszcza od jednej powierzchni, a przylepianiu do drugiej; również można uzyskać wiązanie, które nie ulega zerwaniu pod wpływem niewielkich, lecz stale powtarzających się deformacji. 2. Nie zawiera kwasu tłuszczowego, który może wykwitać na powierzchnię błony lepiszcza i w ten sposób zmniejszać jego przyczepność. 3. Nie zabarwia się. Stabilizator użyty do GR-S-16 posiada bardzo małą skłonność do zabarwiania się i nie ciemnieje pod wpływem długotrwałego działania promieni świetlnych. Posiada to duże znaczenie przy wyrobie czarnych przezroczystych taśm, lepiszczów itp. 4. Zawiera. niewielką ilość elektrolitu. Posiada to duże znaczenie przy wyrobie taśm stosowanych w elektrotechnice, gdzie lepiszcze styka się z metaliczną powierzchnią ulegającą korozji. GR-S-16 stosuje się zwykle iw postaci niezwulkanizowanej, ale również może być stosowany w mieszankach, które poddaje się wulkanizacji. Ze względu na dużą początkową lepkość materiału przerób jego jest utrudniony. [patrz też: ogrodzenia panelowe , ogrzewanie elektryczne , Ogrzewanie podłogowe ]

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenia panelowe ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie podłogowe