Zastosowanie GR-S-lO

Zastosowanie GR-S-lO do produkcji opon dało następujące korzyści: 1. Zastosowanie stężonych przedmieszek GR-SlO z sadzą umożliwiło podwyższenie wydajności mieszarki typu Banbury o 200/0. Przy użyciu standardowego GR-S nie można było stosować tej metody sporządzania mieszanek, gdyż otrzymane przedmieszki są suche i kruszą się, co utrudnia ich przerób na walcach. 2. Duże oszczędności dała lepsza adhezja kalandrowanych obkładów do materiałów powlekanych roztworem przed wulkanizacją. Powlekanie bowiem można prowadzić ze znacznie większą szybkością, przy czym sprawność kalandrowania powiększa się o 10 -7- 15%. Mieszanki GR-S-lO również znacznie lepiej nadają się do kalandrowania na kalandrze frykcyjnym; przylegają one lepiej do walców kalandra i nieodpadają od tkanin. 3. Uzyskano większą przyczepność przy uwarstwianiu i zdwajaniu tkanin, szczególnie przy użyciu dodatku kauczuku naturalnego . . 4. Uzyskano większą odporność na rozdzielanie się warstw. 5. Uzyskano większą odporność na rozkład pod wpływem ciepła; bowiem mieszanka GR-S-IO na karkassę nagrzewa się słabiej przy pracy i jest bardziej odporna na wstrząsy. 6. Uzyskano większą odporność na ścieranie oraz na pękanie mieszanek. [przypisy: garaże blaszane , słupki ogrodzeniowe , żaluzje drewniane ]

Powiązane tematy z artykułem: garaże blaszane słupki ogrodzeniowe żaluzje drewniane