WPLYW KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW I POLITYKI PERSONALNEJ NA WYDAJNOSC PRACY

WPŁYW KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW I POLITYKI PERSONALNEJ NA WYDAJNOŚĆ PRACY. Jednym z podstawowych zadań i obowiązków personelu budowy jest tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi wydajności pracy. Dlatego aby zadanie to spełnić, personel powinien posiadać nie tylko właściwe kwalifikacje zawodowo-techniczne, lecz również umiejętności organizacyjne. Jeśli udział personelu inżynieryjno-technicznego jest tak istotny w tworzeniu właściwych warunków wzrostu wydajności pracy, to konieczny jest znacznie większy dopływ inżynierów do bezpośredniego wykonawstwa, niż to ma miejsce dotychczas. Właściwa polityka personalna ma istotny wpływ na wydajność pracy załogi. Podstawowym warunkiem w tym zakresie jest bezwarunkowe dążenie do zorganizowania w ramach załogi roboczej znacznej części stałej kadry roboczej oraz stałego personelu inżynieryjno-technicznego. Podnoszenie wydajności pracy przy obecnej fluktuacji załogi roboczej jest zadaniem niezmiernie trudnym. Wreszcie szkolenie robotników, mające tak podstawowy wpływ na podniesienie ich kwalifikacji, powinno stopniowo przechodzić z mało skutecznych sposobów szkolenia wewnątrzzakładowego do szkół przyzakładowych. [patrz też: olx opole, brico wschowa, obróbka strumieniowo ścierna ]

Powiązane tematy z artykułem: brico wschowa obróbka strumieniowo ścierna olx opole