WPLYW CZYNNIKÓW SOCJOLOGICZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH NA WYDAJNOSC PRACY

WPŁYW CZYNNIKÓW SOCJOLOGICZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH NA WYDAJNOŚĆ PRACY. Jeszcze do niedawna czynniki psychologiczne i socjologiczne i ich wpływ na wydajność pracy nie były W dostatecznym stopniu brane pod uwagę. Kierownictwa przedsiębiorstw, a jeszcze w większym stopniu kierownictwa budowy, nie działały w zgodzie z podstawowymi zasadami tych humanistycznych nauk, najczęściej z powodu ich nieznajomości, trwając w przekonaniu, że głównym, a może i jedynym czynnikiem wzrostu wydajności są sprawy materialne. Tymczasem właściwa postawa pracownika obok usprawnienia organizacyjnego pracy odgrywa, a z pewnością odgrywać powinna, istotną rolę. Frustracja – stan przykrego napięcia psychicznego, spowodowany niezaspokojeniem jakichś potrzeb albo niemożnością osiągnięcia celu-jest znaczną przeszkodą podnoszenia wydajności pracy. Znajomość przez kierownika psychicznych i społecznych potrzeb podwładnych pracowników daje podstawę do możliwości zaspokaja nia tych potrzeb w mniejszym czy większym stopniu, a tym samym do wytwarzania w ich mentalności stanu sprzyjającego wydajności pracy. [podobne: dekoria galeria, brico sokołów podlaski, brico łomża godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: brico łomża godziny otwarcia brico sokołów podlaski dekoria galeria