Tych wszystkich wad nie posiada GR60

Tych wszystkich wad nie posiada GR-S-60. Zasadniczo jest to standardowy GR-S, który otrzymano przez kopolimeryzację w obecności niewielkich ilości składnika powodującego powstawanie poprzecznych wiązań (dwuwinylobenzen). Składnik ten znacznie zmniejsza sprężystość polimeru, co umożliwia sporządzanie mieszanek o normalnej zawartości napełniaczy i plastyfikatorów. Kauczuk GR-S–60 sporządza się celowo z większą ilością bocznych wiązań, niż to jest potrzebne do przeciętnej mieszanki, aby dać w ten sposób większą swobodę przy sporządzaniu mieszanek dla szeregu gałęzi przemysłu. Mieszanki nie powinny zawierać wyłącznie GR-S-60; należy go raczej stosować jako dodatek do innego elastomeru; jedynie w wypadku, gdy materiał musi posiadać bardzo gładką powierzchnię i nie ulegać kurczeniu po uformowaniu, należy sporządzać mieszanki wyłącznie z GR-S-60. Jeżeli GR-S-60 stanowi większą część elastomeru, stosuje się mniejszy dodatek siarki oraz przyśpieszacza. Ze względu na łatwość przerobu do GR-S-60 można stosować bardziej aktywne napełniacze, co wpływa dodatnio na jakość wyrobów. Użycie tego elastomeru skraca znacznie czas mastykacji w mieszarce Banbury. W porównaniu ze standardowym GR-S, GR-S-60 i jego mieszanki z GR-S wykazują następujące różnice: 1. Zmniejszają znacznie skurcz materiału (mniejszy niż kauczuku naturalnego). 2. Mniejszy wzrost przekroju przy wytłaczaniu. 3. Korzystniejszy wygląd powierzchni. 4. Mniejszy spadek własności fizycznych wulkanizatów, poddanych starzeniu. 5. Lepsze własności fizyczne mieszanek sporządzanych bez użycia sadzy i przy zmniejszonym dodatku siarki. 6. Szybsza wulkanizacja. 7. Wytłaczanie można prowadzić w niższych temperaturach. 8. Krótszy czas mastykacji. [hasła pokrewne: garaże blaszane , słupki ogrodzeniowe , żaluzje drewniane ]

Powiązane tematy z artykułem: garaże blaszane słupki ogrodzeniowe żaluzje drewniane