Szerokosci podstawy ksztaltek szklanych

Szerokości podstawy kształtek szklanych, przydatnych do konstruowania ścian nośnych, zawierają się w granicach 70 – 125 mm. Ściana pojedyncza o takiej grubości, bez usztywnień, nie jest dość statyczna, aby mogła proporcjonalnie do grubości i wytrzymałości szkła przenieść odpowiednie obciążenie. Stoi temu na przeszkodzie wiązanie kształtek, a także mniejsza w stosunku do szkła wytrzymałość na ściskanie spoin zarówno . poziomych, jak i pionowych. Przy znaczniejszych obciążeniach należałoby. wykonać ściany podwójne, tzn. składające się z dwóch ścian pojedynczych, związanych ze sobą sięgaczami z tych samych kształtek, z których jest konstruowana ściana, lub z innych, czy też w ogóle z innego materiału. [przypisy: brico wschowa, dekoria pl galeria, elewacje drewniane ]

Powiązane tematy z artykułem: brico wschowa dekoria pl galeria elewacje drewniane