Srednia predkosc przeplywu powietrza


Średnia prędkość przepływu powietrza Aby wyznaczyć średnią prędkość przepływu powietrza w rurze pod- nośnika, wprowadzimy wielkość, zwaną stopniem napełnienia i wyrażoną stosunkiem rp = t/l głębokości zanurzenia t do całkowitej długości l rury, oraz współczynnik rozprężania określony wzorem i uwzględniający wpływ rozprężania się pęcherzyków powietrza wydajność powietrznika. Średnią prędkość przepływu powietrza określamy wzorem: gdzie: F – oznacza przekrój przepływowy rury w m, a Qp – średnie natężenie dopływu powietrza w mś/sek. Z wzoru tego wynika, iż średnia prędkość przepływu powietrza przez rurę o długości l i przekroju poprzecznym F, przy danej wysokości pod- noszenia h jest wyłączną funkcją natężenia dopływu powietrza Qp; nie zależy natomiast ani od ciężaru właściwego, ani od zawiesistości cieczy. Zależność vp = f (Qp) można zatem przedstawić w postaci linii prostej. [przypisy: nomi szczecin, montaż parapetu zewnętrznego, brico wschowa ]

Powiązane tematy z artykułem: brico wschowa montaż parapetu zewnętrznego nomi szczecin