Material ten ma wszystkie zalety polimeru

GR-S-65. Jest to zasadniczo standardowy GR-S, lecz o małej zawartości elektrolitu i rozpuszczonego mydła. Materiał ten ma wszystkie zalety polimeru koagulowanego za pomocą soli i kwasu. Otrzymany lateks poddaje się koagulacji za pomocą specjalnej metody, przy czym przed suszeniem materiał ługuje się w celu usunięcia możliwie dużej ilości elektrolitu powstającego z konwersji mydła. Zawartość mydła w GR-S-65 jest minimalna, a zawartość elektrolitu pięciokrotnie mniejsza niż w standardowym GR-S. GR-S-16. Polimer ten koaguluje się przez rozpraszanie lateksu w rozcieńczonym kwasie siarkowym; w celu usunięcia elektrolitu pozostającego w materiale po konwersji mydła polimer przed suszeniem poddaje się przemywaniu. Zawartość rozpuszczalnych składników w GR-S-16, otrzymanym przez koagulację za pomocą kwasu, wynosi około 0,2%, co wystarcza do produkcji z tego materiału taśm stosowanych do celów elektrotechnicznych. GR-S-AC. Ze względu na niewielką zawartość elektrolitu oraz rozpuszczalnych mydeł kauczuk GR-8-AC stosuje się do izolacji przewodów elektrycznych i kabli, węży parowych i do wyrobu szeregu innych artykułów, które muszą być wyko- nane z materiałów nie zawierających składników absorbujących wodę; obecność składników absorbujących wodę powoduje w warunkach pracy danego artykułu szybkie jego niszczenie. [hasła pokrewne: Drzwi wejściowe , drzwi wewnętrzne , ogrodzenia betonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: Drzwi wejściowe drzwi wewnętrzne ogrodzenia betonowe