Istotnymi problemami metody badan chronometrazowych sa: wyznaczanie minimalnej a nieodzownej liczby pomiarów oraz opracowanie wyników tych pomiarów

Istotnymi problemami metody badań chronometrażowych są: wyznaczanie minimalnej a nieodzownej liczby pomiarów oraz opracowanie wyników tych pomiarów. Minimalna liczba pomiarów uzależniona jest od różnych kryteriów, których ustalenie nie jest w sposób jednoznaczny określone. W budownictwie, gdzie czynności procesów budowlanych na placach budowy są stosunkowo długie (z reguły niemal dłuższe od czynności w produkcji przemysłowej i często niecykliczne), problem minimalnej liczby pomiarów chronometrażowych może być bez szkody dla wyników przyjmowany tabelarycznie (w przemyśle często uciekać się trzeba do metod opartych na rachunku prawdopodobieństwa i statystyce matematycznej). Liczbę pomiarów chronometrażowych uzależnia się od różnych kryteriów. Przykład wyznaczania liczby pomiarów w uzależnieniu od współczynnika zawartości szeregu chronometrażowego, będącego stosunkiem największej wartości czasu tmax do najmniejszej wartości czasu t m in w określonym szeregu oraz od wymaganej- dokładności średniej arytmetycznej w % . Opracowanie wyników pomiarów chronometrażowych następuje drogą określenia ulepszonego średniego rezultatu poprzez pominięcie z zapisów chronometrażowych wyników znacznie odbiegających od otrzymanych wskutek określonej przyczyny oraz tych odchyleń, które wynikły pod wpływem określonego wypadku. Przy wykreślaniu można się również posiłkować rozważaniami z teorii błędów (określanie maksymalnych odchyleń zapisów od średniej arytmetycznej). [hasła pokrewne: elewacje drewniane, montaż parapetu zewnętrznego, brico wschowa ]

Powiązane tematy z artykułem: brico wschowa elewacje drewniane montaż parapetu zewnętrznego