GR-S-IO stosowanych do wyrobu biezników

GR-S-IO stosowanych do wyrobu bieżników opon. Przeprowadzone badania. wykazują, że zużywalność tych materiałów jest o 5-7010010 mniejsza. Zastosowanie GR-S-IO nie ogranicza się wyłącznie do opon. Materiał ten nadaje się również do wyrobu zelówek, obcasów, transporterów i pasów transmisyjnych, opon do rowerów, węży itp. GR-S-IO-AC. Materiał ten różni się od GR-S-IO tylko większą lepkością (wg Mooneya); koaguluje się go ałunem. GR-S-17. Materiał ten jest nie zabarwiającą się i nie plamiącą odmianą GR-S-IO; stosuje się go do sporządzania mieszanek białych lub o jasnym zabarwieniu, zachowującym swój połysk oraz do wszystkich tych mieszanek, które nie mogą plamić powierzchni, z którymi się stykają. Znajduje on zastosowanie do produkcji białych oraz o jasnym zabarwieniu zelówek i obcasów, sznurów do lamp elektrycznych, wielu różnych artykułów technicznych itp. X-274-GR-S. Bod względem swych własności plamienia oraz zabarwiania się jest to odmiana pośrednia między GR-S-17 a GR-8–10. GR-S-16. Materiał ten jest polimerem o dużej lepkości wobec czego produkuje się z niego lepiszcza oraz taśmy izolacyjne. [więcej w: odkurzacz centralny , odkurzacze przemysłowe , schody dywanowe ]

Powiązane tematy z artykułem: odkurzacz centralny odkurzacze przemysłowe schody dywanowe