DROGI WZMOZENIA WYDAJNOSCI PRACY W BUDOWNICTWIE

DROGI WZMOŻENIA WYDAJNOŚCI PRACY W BUDOWNICTWIE. Jak wynika ze wszystkich dotychczasowych rozważań, istnieją liczne drogi wzmożenia wydajności pracy w budownictwie. Dlatego tylko drogą wysiłków kompleksowych można osiągnąć ogólny wzrost wydajności w tej istotnie ważnej dziedzinie gospodarki narodowej, pochłaniającej znaczny procent dochodu narodowego. Wyniki jednokierunkowe mogą doprowadzić jedynie do rezultatów częściowych, jednakże i te częściowe rezultaty, biorąc pod uwagę wielkie sumy przeznaczone na inwestycje budowlane, dadzą niemałe sumy oszczędności. Rozważania dotychczasowe wydają się wskazywać na to, że przy wszystkich staraniach o wzmożenie wydajności pracy w budownictwie należy główną uwagę skoncentrować na organizacji produkcji pracy i na zarządzaniu (organizacja i zarządzanie) oraz na środkach i metodach produkcji (postęp techniczny). Wreszcie należy podkreślić, iż wydajność nie stanowi problemu oderwanego od cało kształtu problematyki wytwarzania, przetwarzania dóbr czy świadczenia usług, lecz jest wypadkową wszystkich celowo i racjonalnie zaplanowanych działań, jest więc pewnego rodzaju zwierciadłem gospodarki narodowej. 8. 4. NAUKOWO-BADAWCZA METODA NORMOWANIA PRACY W BUDOWNICTWIE (TECHNICZNE NORMOWANIE PRACY) 8. [podobne: sanit gliwice, brico siedlce godziny otwarcia, powierzchnia zabudowy definicja ]

Powiązane tematy z artykułem: brico siedlce godziny otwarcia powierzchnia zabudowy definicja sanit gliwice