Wstepne przestudiowanie procesu budowlanego

Wstępne przestudiowanie procesu budowlanego. Przystępując do normowania dowolnego procesu budowlanego, należy szczegółowo poznać proces budowlany w naturze, a także zapoznać się z najnowszymi danymi z literatury technicznej, związanymi z badanym tematem (warunki techniczne wykonania robót, istniejące normy, zasady bezpieczeństwa pracy). b. Zaprojektowanie nowych ulepszonych metod wykonania. Projektowanie nowych ulepszonych metod wykonania pracy stanowi jeden z najbardziej odpowiedzialnych etapów technicznego normowania. Jeśli na podstawie studiów wymienionych w p. a wyjaśniła się możność opracowania nowych, bardziej doskonałych metod wykonania robót, zastosowania nowych urządzeń czy narzędzi – projektowanie norm może zamienić się w poważną pracę badawczą, związaną z koniecznością wykonania na budowie szeregu doświadczeń, związanych ze specjalnymi dla tego celu badaniami chronometrażowymi. c. [patrz też: płyty włókno cementowe cena, rura mosiężna grubościenna, cena granitu za m2 ]

Powiązane tematy z artykułem: cena granitu za m2 płyty włókno cementowe cena rura mosiężna grubościenna