Wstepne przestudiowanie procesu budowlanego

Wstępne przestudiowanie procesu budowlanego. Przystępując do normowania dowolnego procesu budowlanego, należy szczegółowo poznać proces budowlany w naturze, a także zapoznać się z najnowszymi danymi z literatury technicznej, związanymi z badanym tematem (warunki techniczne wykonania robót, istniejące normy, zasady bezpieczeństwa pracy). b. Zaprojektowanie nowych ulepszonych metod wykonania. Projektowanie nowych ulepszonych metod wykonania pracy stanowi jeden z najbardziej odpowiedzialnych etapów technicznego normowania. Jeśli na podstawie studiów wymienionych w p. a wyjaśniła się możność opracowania nowych, bardziej doskonałych metod wykonania robót, zastosowania nowych urządzeń czy narzędzi – projektowanie norm może zamienić się w poważną pracę badawczą, związaną z koniecznością wykonania na budowie szeregu doświadczeń, związanych ze specjalnymi dla tego celu badaniami chronometrażowymi. c. [patrz też: brico siedlce godziny otwarcia, brico łomża godziny otwarcia, brico żnin ]

Powiązane tematy z artykułem: brico łomża godziny otwarcia brico siedlce godziny otwarcia brico żnin