Wspólczynnik sprawnosci ejektora

Współczynnik sprawności ejektora wyraża się stosunkiem przyrostu mocy użytecznej, zawartej w strumieniu wypływającym przez króciec tłoczny, do mocy zużytej przez strumień zasilający . Urządzenia ejektorowo-pompowe są wykonywane o wydajnościach 9 = 0,5-60 m3/h i głębokościach podnoszenia hs ~ 25 m, aczkolwiek można osiągnąć większe wartości kosztem obniżenia sprawności. Przy większych głębokościach podnoszenia stosuje się (ze względu na sprawność) ejektory dwustopniowe, a nawet wielostopniowe. I Główną zaletą urządzenia ejektorowo-pompowego jest to, iż w głębi studni znajduje się tylko ejektor bez elementów ruchomych, a pompa odśrodkowa może być umieszczona ponad powierzchnią ziemi w łatwo dostępnym miejscu. [przypisy: pręty mosiężne, zabezpieczenie wykopu, słupki odgradzające ]

Powiązane tematy z artykułem: pręty mosiężne słupki odgradzające zabezpieczenie wykopu