Wady powietrznych podnosników

Wady powietrznych podnośników to: mała sprawność, a zatem duży koszt tłoczenia, często zachodząca potrzeba pogłębiania studni w celu powiększenia głębokości zanurzenia rur, oraz trudność podawania wody na odległość. Ta ostatnia wada wymaga więc dodatkowego zespołu pompowego z pompą wirową lub tłokową. Wyniki obliczeń wydajności powietrznych podnośników cieczy są niepewne ponieważ z jednej strony panują rozbieżne poglądy na mechanizm ruchu mieszaniny cieczy z gazem, zaś z drugiej strony wynika trudność ujęcia dotychczasowych hipotez O przebiegu tego zjawiska w więzy analizy matematycznej. 2: Analiza fizykalna zjawiska W zjawisku podnoszenia cieczy za pomocą powietrznych podnośników występują następujące wielkości zmienne: 1) natężenie dopływu gazu (najczęściej powietrza), 2) głębokość zanurzenia g wylotu rury doprowadzającej powietrze do garnka lub do rury tłocznej, 3) niwelacyjna wysokość podnoszenia, mierzona różnicą poziomów wylotu przewodu tłocznego i wody w studni (szybie), 4) średnica rury tłocznej , 5) współczynniki chropowatości ścian rury tłocznej, 6) ciężar właściwy cieczy , 7) zawiesistość (lepkość kinematyczna) cieczy , 8) przyczepność cieczy do ścian przewodu , 9) napięcie powierzchniowe na powierzchniach odgraniczających ciecz i gaz, 10) zawiesistość gazu (powietrza) 11) wydajność podnośnika , mierzona natężeniem przepływu cieczy. [patrz też: brico sokołów podlaski, brico wschowa, brico żnin ]

Powiązane tematy z artykułem: brico sokołów podlaski brico wschowa brico żnin