W szczególnosci ten brak informacji daje sie zaobserwowac w stosunku do pracowników fizycznych

W szczególności ten brak informacji daje się zaobserwować w stosunku do pracowników fizycznych. Również nie bez znaczenia dla wydajności pracy jest tworzenie się wśród pracowników tzw. grup nieformalnych, działających poza formalną organizacją pracy w przedsiębiorstwie czy na budowie. Dokąd stanowią one grupy złączone, np. wspólnym pochodzeniem itp. , dotąd nie mają one ujemnego wpływu na wydajność pracy. Jeśli jednak nabierają one charakteru klikowego (kumoterstwo) mogą one wpływać destrukcyjnie na organizację pracy, a tym samym na jej wydajność. Wreszcie podstawowe znaczenie dla wydajności pracy w budownictwie ma sprawa chłopów-robotników, częściowo pracujących w rolnictwie, częściowo w budownictwie. Ta kategoria robotników zazwyczaj dojeżdżających z daleka do pracy wpływa w wysokim stopniu na fluktuację kadr oraz na częste absencje. Stąd też cechą charakterystyczną tej grupy robotników jest małe przywiązanie do pracy w bu downictwie i duże wahania w wydajności pracy. Toteż grupa ta wymaga szczególnej nad nią opieki, poznania jej warunków pracy itp. . [przypisy: powierzchnia zabudowy definicja, kuchnie opole, kuchnie opole cena ]

Powiązane tematy z artykułem: brico sokołów podlaski kuchnie opole powierzchnia zabudowy definicja