Zastosowanie GR-S-lO

Zastosowanie GR-S-lO do produkcji opon dało następujące korzyści: 1. Zastosowanie stężonych przedmieszek GR-SlO z sadzą umożliwiło podwyższenie wydajności mieszarki typu Banbury o 200/0. Przy użyciu standardowego GR-S nie można było stosować tej metody sporządzania mieszanek, gdyż otrzymane przedmieszki są suche i kruszą się, co utrudnia ich przerób na walcach. 2. Duże oszczędności dała lepsza adhezja kalandrowanych obkładów do materiałów powlekanych roztworem przed wulkanizacją. Read more „Zastosowanie GR-S-lO”

Tych wszystkich wad nie posiada GR60

Tych wszystkich wad nie posiada GR-S-60. Zasadniczo jest to standardowy GR-S, który otrzymano przez kopolimeryzację w obecności niewielkich ilości składnika powodującego powstawanie poprzecznych wiązań (dwuwinylobenzen). Składnik ten znacznie zmniejsza sprężystość polimeru, co umożliwia sporządzanie mieszanek o normalnej zawartości napełniaczy i plastyfikatorów. Kauczuk GR-S–60 sporządza się celowo z większą ilością bocznych wiązań, niż to jest potrzebne do przeciętnej mieszanki, aby dać w ten sposób większą swobodę przy sporządzaniu mieszanek dla szeregu gałęzi przemysłu. Mieszanki nie powinny zawierać wyłącznie GR-S-60; należy go raczej stosować jako dodatek do innego elastomeru; jedynie w wypadku, gdy materiał musi posiadać bardzo gładką powierzchnię i nie ulegać kurczeniu po uformowaniu, należy sporządzać mieszanki wyłącznie z GR-S-60. Read more „Tych wszystkich wad nie posiada GR60”