Masowo wytwarza sie obecnie pustaki (zatapiane) z próznia powietrzna

Masowo wytwarza się obecnie pustaki (zatapiane) z próżnią powietrzną. Zapotrzebowanie pustaków nr 67 na 1 m2 stropu wynosi 16 sztuk. Kształtki posadzkowe Kształtki szklane posadzkowe stosuje się w stropach, w których krata nośna, stalowa lub żelbetowa jest niezależna od wypełnienia kształtkami posadzkowymi. W polskiej normie PN-57/B-13077 rozróżnia się dwie odmiany kształtek: kształtkę lekką o wymiarach 200 X 200 X 30 mm i ciężarze 2,3 kGi kształtkę ciężką o wymiarach 200 X 200 X 35 mm i ciężarze 3,3 kG. Przepuszczalność światła nie powinna być mniejsza niż 40%. Read more „Masowo wytwarza sie obecnie pustaki (zatapiane) z próznia powietrzna”

Szerokosci podstawy ksztaltek szklanych

Szerokości podstawy kształtek szklanych, przydatnych do konstruowania ścian nośnych, zawierają się w granicach 70 – 125 mm. Ściana pojedyncza o takiej grubości, bez usztywnień, nie jest dość statyczna, aby mogła proporcjonalnie do grubości i wytrzymałości szkła przenieść odpowiednie obciążenie. Stoi temu na przeszkodzie wiązanie kształtek, a także mniejsza w stosunku do szkła wytrzymałość na ściskanie spoin zarówno . poziomych, jak i pionowych. Przy znaczniejszych obciążeniach należałoby. Read more „Szerokosci podstawy ksztaltek szklanych”

Technika wykonania sciany

Technika wykonania ściany odbiega od zwykłych sposobów wykonywania ścian wypełniających z bloków. Wiązanie odbywa się przy użyciu zaprawy cementowej; spoiny zbroi się podwójnie podczas montażu drutem Cb 4 – 6 mm. Zaprawa cementowa powinna odznaczać się większą wytrzymałością, ażeby uzyskać większą wytrzymałość konstrukcji. W celu usprawnienia wykonawstwa przygotowuje się zbrojenie w postaci taśmy złożonej z dwóch drutów (rozstawionych w jednakowej odległości) i prętów poprzecznych, przyspawanych co 20 – 30 cm2. Druty skręcane (jak stal Isteg) mające znacznie większą przyczepność do betonu są najlepszym rodzajem zbrojenia. Read more „Technika wykonania sciany”

EJEKTORY WODNE

EJEKTORY WODNE Fso – przekrój szczeliny pierścieniowej utworzonej przez wewnętrzną pobocznicę zwężki i zewnętrzną powierzchnię dyszy, Ft – przekrój Wylotowy dyfuzora (ejektora). Ciśnienia Pe – ciśnienie bezwzględne strumienia zasilającego, Ps – ciśnienie bezwzględne w obszarze ssania, Pt – ciśnienie bezwzględne w przekroju wylotowym ejektora. Prędkości ceo – prędkość wypływu z dyszy zasilające], cso – prędkość w szczelinie pierścieniowej o przekroju Fso, ct – prędkość przepływu w przewodzie tłocznym ejektora. Natężenia przepływu Q – natężenie przepływu objętościowe, Qe – natężenie przepływu w rurze zasilającej, Qs – natężenie przepływu w rurze ssawnej, Qu – wydajność urządzenia ejektorowo-pompowego, – stosunek natężeń przepływu Qe/Qs. Współczynniki sprawności l – współczynnik sprawności ejektora, lu – współczynnik sprawności urządzenia ejektorowego. Read more „EJEKTORY WODNE”

Pompy wielostopniowe

Zależnie od sposobu napędu rozróżniamy pompy: – pędniowe, – bezpośrednio sprzężone z silnikiem. Zależnie od rodzaju pompowanej cieczy pompy odśrodkowe dzielimy na: – wodociągowe, — kanalizacyjne, – do kwasów i cieczy chemicznie aktywnych (żrących), – ziemne, Ponadto pompy odśrodkowe dzielimy w zależności od stopnia szybkobieżności ich wirników, tj. rozróżniamy pompy wolnobieżne, średniobieżne, szybkobieżne, pompy z wałem poziomym lub pionowym, albo wreszcie pompy głębino-we, czyli pompy podwodne z silnikami elektrycznymi podwodnymi, bezpośrednio sprzęgniętymi z pompami. b. Pompy odśrodkowe jednostopniowe Kadłub pompy odśrodkowej ma kształt zamkniętego, okrągłego pudła płaskiego, wewnątrz którego obraca się z dużą prędkością wirnik, osadzony na wale obracanym przez silnik bezpośrednio albo za pomocą przekładni pasowej, ślimakowej lub zębatej. Read more „Pompy wielostopniowe”

Smarownice nalezy dociagnac, po czym zamknac kurki powietrzne

W czasie zalewania pompy i przewodu ssawnego należy uważać, aby były otwarte kurki powietrzne w celu odprowadzenia powietrza na zewnątrz. Jeżeli pompę uruchamiamy po raz pierwszy po jej złożeniu, to należy łożysko przepłukać olejem, po czym napełnić odpowiednim smarem i skontrolować pierścienie smarujące. Smarownice należy dociągnąć, po czym zamknąć kurki powietrzne. Następnie sprawdza się kierunek obrotu wirnika według strzałki umieszczonej na pompie. Ponieważ przy błędnym obrocie wirnika nakrętki służące do umocowania koła łopatkowego na wale rozkręcają się, należy kierunek obrotu silnika kontrolować przy rozluźnionym sprzęgle, łączącym wał silnika z wałem pompy. Read more „Smarownice nalezy dociagnac, po czym zamknac kurki powietrzne”

METODY TECHNICZNEGO NORMOWANIA PRACY

METODY TECHNICZNEGO NORMOWANIA PRACY. Metody technicznego normowania pracy oparte być mogą na różnych metodach badania czasu pracy ludzi oraz mechanizmów. Metody badania czasu pracy, stosowane w większym czy mniejszym zakresie w budownictwie, można podzielić na: – metody ciągłych pomiarów czasu pracy, tj. chronometraż oraz fotografię dnia roboczego (na analizę dnia roboczego), – metody wyrywkowych badań czasu pracy (tzw. obserwacje migawkowe), – metody oparte na technice filmowej. Read more „METODY TECHNICZNEGO NORMOWANIA PRACY”

Istotnie wazne jest, aby pracownik mial przekonanie o perspektywach awansu i sprawiedliwej ocenie swojej pracy

Istotnie ważne jest, aby pracownik miał przekonanie o perspektywach awansu i sprawiedliwej ocenie swojej pracy. Są to czynniki, które w znacznym stopniu wpływają na wydajność pracy. Warunki atmosferyczne stanowią również ważny czynnik wydajności pracy. Praca w budownictwie (z wyjątkiem zakładów prefabrykacji i prac przy robotach wykończeniowych) przebiega w warunkach zasadniczo odmiennych niż praca w przemyśle w zamkniętych pomieszczeniach. Bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych na pracowników stanowi specyficzną cechę budownictwa realizowanego na placach budowy. Read more „Istotnie wazne jest, aby pracownik mial przekonanie o perspektywach awansu i sprawiedliwej ocenie swojej pracy”