Schematy wodnych urzadzen ejektorowych

Schematy wodnych urządzeń ejektorowych a. Wodne urządzenia ejektorowe o zasilaniu grawitacyjnym Woda dopływa do dyszy zasilającej ejektora ze zbiornika górnego , którego zwierciadło znajduje się w wysokości ponad osią dyszy. Na skutek wytworzonego w zwężce podciśnienia następuje zasysanie wody ze zbiornika dolnego i podnoszenie przez rurę tłoczną ; do zbiornika . . Współczynnik sprawności urządzenia ejektorowego o zasilaniu grawitacyjnym flu = Qsh+ Qe (he – H) 1. Read more „Schematy wodnych urzadzen ejektorowych”

Okreslenie i klasyfikacja

Określenie i klasyfikacja 3. Pneumatyczne podnośniki cieczy Praca pneumatycznych podnośników cieczy polega na bezpośrednim oddziaływaniu sprężonego powietrza, pary lub spalin na ciecz i na wyparciu jej z komory roboczej do obszaru. tłocznego. Ich zasadniczą cechą jest przemienność działania, polegająca na tym, iż komora lub komory robocze są na przemian ssawnymi i tłocznymi. W zależności od rodzaju medium roboczego podnośniki te dzielimy na: 1) powietrzne (fr. Read more „Okreslenie i klasyfikacja”

Szybkosc przeplywu wody

Szybkość przepływu wody zarówno w przewodzie ssawnym jak i tłocznym bywa jednakowa i wynosi 1 +3 m/s. im woda jest bardziej zimna, tym wysokość ssania jest większa, natomiast woda gorąca – ponad 60°C – nie może już być zasysana, lecz powinna dopływać do pompy grawitacyjnie, czyli pompa powinna być ustawiona poniżej zwierciadła wody. Para wskutek swojej prężności zmniejsza wysokość ssania tym więcej, im temperatura wody pompowanej ,jest wyższa. Wytwórnie powinny podawać gwarantowaną wysokość ssania dla każdej pompy i warunków miejscowych, w których pompa będzie pracować. Wysokość ssania wpływa na budowę pompy, tj. Read more „Szybkosc przeplywu wody”

ROLA, ZNACZENIE I PODZIAL TECHNICZNYCH NORM PRACY

ROLA, ZNACZENIE I PODZIAŁ TECHNICZNYCH NORM PRACY. Naukowo-badawcza metoda normowania pracy w budownictwie stanowi najwyższą postać technicznego normowania pracy, odpowiednią dla celów normowych, będąc równocześnie jedną z podstawowych form doskonalenia organizacji pracy. Celem badań naukowych w dziedzinie wydajności pracy, a zatem i jej normowania, jest osiągnięcie: – skrócenia czasu produkcji, – zmniejszenia zmęczenia oraz – zmniejszenia włożonej energii. Te tak zdawałoby się przeciwstawne cele można osiągnąć drogą lepszego wykorzystania energii ludzkiej w bezpośrednim oparciu o studia technologiczne i organizacyjne produkcji, łącznie z badaniami socjologicznymi, fizjologicznymi i psychologicznymi. Jeśli techniczne normowanie pracy ma znaleźć oparcie w metodach naukowo-badawczych, musi się ono wyrazić zarówno formą jak i treścią naukową. Read more „ROLA, ZNACZENIE I PODZIAL TECHNICZNYCH NORM PRACY”

Szczególna uwage nalezy zwrócic na dokladny opis warunków produkcji, gdyz bez nich lub w przypadku ich niedostatecznosci cala praca chronometrazowa pozbawiona bylaby wartosci

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładny opis warunków produkcji, gdyż bez nich lub w przypadku ich niedostateczności cała praca chronometrażowa pozbawiona byłaby wartości. Warunki produkcji muszą obejmować następujące dane: nazwę procesu, warunki pracy, czas pracy, nazwisko lub nazwiska robotników, system płacy, zastosowane materiały, a przede wszystkim schemat miejsca roboczego oraz opis organizacji i techniki wykonania badanego procesu budowlanego. Ścisłość zapisów czasu w chronometrażu może być doprowadzona przy zastosowaniu zwykłego sekundomierza do 0,2 sek, jednakże przy trwaniu elementów czasu ponad 5 sek wystarczy dokładność ograniczyć do 1 sek. Do pomiarów chronometrażowych używa się chronometrażu jedno- lub dwuwskazówkowego bądź licznikowego. Na ogół wziąwszy elementy procesów budowlanych są dłuższe niż w procesach fabrycznych, stąd też potrzebna dokładność ich pomiarów jest odpowiednio mniejsza. Read more „Szczególna uwage nalezy zwrócic na dokladny opis warunków produkcji, gdyz bez nich lub w przypadku ich niedostatecznosci cala praca chronometrazowa pozbawiona bylaby wartosci”

W ostatnich latach wiele zrobiono w tym kierunku, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, a przeciez sa to dopiero poczatki tej nowoczesnej metody oddzialywania na pracowników

W ostatnich latach wiele zrobiono w tym kierunku, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, a przecież są to dopiero początki tej nowoczesnej metody oddziaływania na pracowników. Niemałe wyniki uzyskano również przez lepsze sposoby przekazywania informacji podwładnym zespołom o ich zadaniach, których brak dawał się dotkliwie odczuwać w dotychczasowej praktyce. Spośród licznych czynników i problemów typu psychologicznego oddziałujących na wydajność pracy wymienia się poniżej tylko niektóre, jak: – celowość, ład i porządek w przedsiębiorstwie, a w szczególności na budowie, – zamiłowanie do pracy, – zadowolenie z pracy, – potrzeba uznania ludzkiego, – potrzeba stabilizacji, – psychologia na usługach bezpieczeństwa pracy, – psychologia w walce z łamaniem dyscypliny pracy, – identyfikacja z zakładem pracy itp. Poznanie mechanizmów działania wymienionych i licznych nie wymienionych pobudek i czynników psychologicznych wymaga gruntownych studiów i ba dań i w następstwie wykorzystania rezultatów tych badań dla wzrostu wydajności pracy. Jest niewątpliwe, iż te niedoceniane dotychczas czynniki mają wpływ znacznie większy, niż się przeważnie o tym sądzi. Read more „W ostatnich latach wiele zrobiono w tym kierunku, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, a przeciez sa to dopiero poczatki tej nowoczesnej metody oddzialywania na pracowników”

Ze swiata architektury – Ogłoszono laureatów Nagrody Architekta Ligi 2012

TSUTSUI – Inbetween House , Koji Tsutsui, Koji Tsutsui & Associates Liga Architektoniczna właśnie ogłosiła zwycięzców No Precedent, trzydziestej pierwszej dorocznej nagrody Ligi Architektonicznej dla Młodych Architektów + Projektantów (wcześniej nazywanej Młodym Forum Architektów).
The League Prize to jedna z najbardziej prestiżowych nagród Ameryki Północnej dla młodych architektów.
Program jest przykładem długotrwałego zaangażowania Ligi w identyfikację i pielęgnowanie rozwoju utalentowanych młodych architektów i projektantów.
W tym roku zwycięzcami są: Jorge Arvizu, Ignacio del Rio, Emmanuel Ramirez i Diego Ricalde, MMX Studio, Mexico City; Jimenez Lai, Bureau Spectacular, Chicago; Sean Lally, WEATHERS / Sean Lally, Chicago; Seung Teak Lee i Mi Jung Lim, STPMJ, Brooklyn; Michael Szivos, SOFTlab, Nowy Jork; i Koji Tsutsui, Koji Tsutsui & Associates, San Francisco i Tokio.
Więcej informacji na temat nagród, w tym wystaw i wykładów, po przerwie. Read more „Ze swiata architektury – Ogłoszono laureatów Nagrody Architekta Ligi 2012”

Architektura: Wystawa „(nie) Made in China”

Dzięki uprzejmości inicjatywy Cannon Design sponsorowanej przez Cannon Design,.
(Un) Made in China.
Wystawa odbędzie się 20 kwietnia.
20 czerwca w galerii w Szanghaju w Chinach.
Trzydzieści lat bezprecedensowego wzrostu zmieniło chińskie otoczenie i nadało mu reputację jako okazja dla współczesnych architektów. Read more „Architektura: Wystawa „(nie) Made in China””

Architektura i nowoczesne budownictwo – Finaliści dla Masterplan of Tirana, Albania / Grimshaw Architects

Dzięki uprzejmości Grimshaw Architekci Grimshaw Architects jest jednym z dwóch finalistów wybranych w konkursie na główny plan centralnej Tirany w Albanii.
Konkurs wymagał kompleksowej strategii, która opierała się na międzynarodowej tożsamości miasta.
w szczególności jego drogi wodne i główny bulwar biegnący między nimi.
Wezwał również do integracji połączeń transportowych.
ogólnokrajowa transformacja mająca na celu usprawnienie infrastruktury i wniesienie witalności do doświadczeń miasta. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Finaliści dla Masterplan of Tirana, Albania / Grimshaw Architects”

Architektura i nowoczesne budownictwo – modeLab Parametric Design Workshop

Dzięki uprzejmości modeLab W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie kwietniowymi warsztatami Parametric Design Workshop, kolejny intensywny warsztat projektowania parametrycznego, odbędzie się na Brooklynie w weekend 28-29 kwietnia 2012 r.
W Studio Mode / modeLab.
Będzie składał się z serii wykładów instruktażowych, sesji otwartych i ćwiczeń z przewodnikiem, rozpoczynając od wprowadzenia do procesów algorytmicznych i geometrii obliczeniowej.
W dynamicznym i praktycznym środowisku nauczania warsztaty zajmą zarówno koncepcyjne, jak i techniczne dziedziny zastosowanego projektowania parametrycznego.
Rhino, w połączeniu z parametrycznym wtyczką do modelowania Grasshopper, oferuje możliwość poznania projektu parametrycznego i obliczeniowego o niespotykanej płynności. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – modeLab Parametric Design Workshop”