Zaleznie od liczby wirników umieszczonych w szeregu rozrózniamy:

Zależnie od liczby wirników umieszczonych w szeregu rozróżniamy: – pompy jednostopniowe o jednym wirniku, – pompy wielostopniowe, w których ciecz przepływa kolejno przez szereg wirników ze sobą sprzęgniętych. Zależnie od wielkości wytwarzanego ciśnienia pompy odśrodkowe dzielą się na: – pompy niskiego ciśnienia (do 20 m sł. w. ), – pompy średniego ciśnienia (20+60 m sł. w. Read more „Zaleznie od liczby wirników umieszczonych w szeregu rozrózniamy:”

WPLYW KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW I POLITYKI PERSONALNEJ NA WYDAJNOSC PRACY

WPŁYW KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW I POLITYKI PERSONALNEJ NA WYDAJNOŚĆ PRACY. Jednym z podstawowych zadań i obowiązków personelu budowy jest tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi wydajności pracy. Dlatego aby zadanie to spełnić, personel powinien posiadać nie tylko właściwe kwalifikacje zawodowo-techniczne, lecz również umiejętności organizacyjne. Jeśli udział personelu inżynieryjno-technicznego jest tak istotny w tworzeniu właściwych warunków wzrostu wydajności pracy, to konieczny jest znacznie większy dopływ inżynierów do bezpośredniego wykonawstwa, niż to ma miejsce dotychczas. Właściwa polityka personalna ma istotny wpływ na wydajność pracy załogi. Read more „WPLYW KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW I POLITYKI PERSONALNEJ NA WYDAJNOSC PRACY”

Istotnymi problemami metody badan chronometrazowych sa: wyznaczanie minimalnej a nieodzownej liczby pomiarów oraz opracowanie wyników tych pomiarów

Istotnymi problemami metody badań chronometrażowych są: wyznaczanie minimalnej a nieodzownej liczby pomiarów oraz opracowanie wyników tych pomiarów. Minimalna liczba pomiarów uzależniona jest od różnych kryteriów, których ustalenie nie jest w sposób jednoznaczny określone. W budownictwie, gdzie czynności procesów budowlanych na placach budowy są stosunkowo długie (z reguły niemal dłuższe od czynności w produkcji przemysłowej i często niecykliczne), problem minimalnej liczby pomiarów chronometrażowych może być bez szkody dla wyników przyjmowany tabelarycznie (w przemyśle często uciekać się trzeba do metod opartych na rachunku prawdopodobieństwa i statystyce matematycznej). Liczbę pomiarów chronometrażowych uzależnia się od różnych kryteriów. Przykład wyznaczania liczby pomiarów w uzależnieniu od współczynnika zawartości szeregu chronometrażowego, będącego stosunkiem największej wartości czasu tmax do najmniejszej wartości czasu t m in w określonym szeregu oraz od wymaganej- dokładności średniej arytmetycznej w % . Read more „Istotnymi problemami metody badan chronometrazowych sa: wyznaczanie minimalnej a nieodzownej liczby pomiarów oraz opracowanie wyników tych pomiarów”

Architektura: Centrum Informatyki i Mediów / Architekci Morrisa

Dzięki uprzejmości Morris Architects Projekt Morris Architects dotyczący nowej technologii informatycznej i centrum medialnego dla Santa Monica Community College w Kalifornii obejmuje 12 000 stóp kwadratowych nowej powierzchni i około 6000 metrów kwadratowych renowacji w istniejącej bibliotece kampusu.
Uczelnia ma obecnie 30 000 studentów i przeżywa szybki rozwój, który wymaga poważnej modernizacji obecnego działu technologii informatycznych i infrastruktury komputerowej.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Oprócz specyficznych wymagań funkcjonalnych i konserwacyjnych ośrodka IT / media, szkoła miała trzy główne cele architektoniczne. Read more „Architektura: Centrum Informatyki i Mediów / Architekci Morrisa”

Architektura 21szego wieku : Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (MMAW) / Camilo Rebelo

Dzięki uprzejmości Camilo Rebelo Propozycja projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (MMAW) autorstwa Camilio Rebelo wynika z połączenia dwóch tematów zawsze obecnych w historii ekspresji sztuki: reprezentatywnej i abstrakcyjnej reprezentacji przyrody.
Muzeum demonstruje połączenie różnych rzeczywistości, różnorodnych kultur, a jednocześnie neutralne otoczenie, a także posiada unikalną i magnetyczną tożsamość: Mutant Nature.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Nałożono na siebie obraz krzewu sąsiedniego parku, a także innych lokalnych gatunków roślinności, z dynamiczną i złożoną mozaiką abstrakcyjnego charakteru. Read more „Architektura 21szego wieku : Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (MMAW) / Camilo Rebelo”

Kącik architekta – Dom A / Vaillo i Irigaray + Beguiristain

I.
Aki Bergera Architekci: Vaillo & Irigaray + Beguiristain – Antonio Vaillo, Juan Luis Irigaray, I.
Igo Beguiristáin Lokalizacja: Pampeluna, Hiszpania Współpracownicy: Daniel Galar, Josecho Velaz, Javier Gil, Lucía Astrain, Oscar Martínez, Juan Carlos de la Iglesia , Ángel Álvarez, Isabel Franco Powierzchnia zabudowy: 289 m2 Realizacja: 2011 Zdjęcia: I.
Aki Bergera + 16 Remont domu sugeruje rozważenie konsekwencji, jakie należy wyciągnąć z wdrożenia nowej, niemal całkowicie przestrzennej skali.
Zaplanowano strategię: kształtować jedyny plan za pomocą dużej nawierzchni płytowej. Read more „Kącik architekta – Dom A / Vaillo i Irigaray + Beguiristain”