Eksploatacja urzadzenia jest prosta

Eksploatacja urządzenia jest prosta. Po uruchomieniu sprężarki i osiągnięciu odpowiednio wysokiego ciśnienia w zbiorniku sprężonego powietrza należy powoli otworzyć zawór dopuszczający powietrze do podnośnika znajdującego się w studni. W ciągu pierwszych 2-5 minut woda zmieszana z powietrzem wypływa do kanału, po czym zamyka się ,zawór zasuwowy na odgałęzieniu do kanału i mieszanina zaczyna wpływać do zbiornika. Dopływ mieszaniny powinien być jednostajny przy stałym ciśnieniu w zbiorniku sprężonego powietrza. Brak lub zmniejszenie się natężenia dopływu cieczy do zbiornika mogą być spowodowane: a) pęknięciem rurociągu powietrznego lub inną przyczyną powodującą zmniejszenie ciśnienia dopływającego do podnośnika powietrza (zatkaniem przewodu, osadami, zamarznięciem skroplin w przewodzie, zamknięciem częściowym lub zupełnym zaworu na przewodzie między zbiornikiem a studnią), b) spadkiem wydajności sprężarki, c) spadkiem zwierciadła wody w studni, d) częściowym lub zupełnym zatkaniem osadami otworów, którymi wpływa powietrze (po długiej przerwie w ruchu), e) zasypaniem się studni. Read more „Eksploatacja urzadzenia jest prosta”

Automatyczne urzadzenie do tloczenia scieków

Automatyczne urządzenie do tłoczenia ścieków za pomocą sprężonego powietrza Urządzenie to składa się ze zbiornika zamkniętego , zaopatrzonego na swej pobocznicy w zawór klapowy i kulowy. Ścieki przepływają przez zawór do komory wlotowej i podnoszą się powoli do wysokości przegrody komory sterującej . Przy powolnym podnoszeniu się ścieków osad pozostaje na dnie. Ściek przelewa się przez przegrodę i napełnia komorę sterującą, skutkiem czego otwarty pływak zostaje wyparty ku górze. Następnie ścieki przelewają się do pływaka , który po wypełnieniu opada w dół i otwiera zawór wlotowy sprężonego powietrza , a zamyka pierścieniowy zawór wylotowy powietrza. Read more „Automatyczne urzadzenie do tloczenia scieków”

Mówiac o postepie technicznym nalezy widziec go równiez w postepie technologii wykonania robót budowlanych

Mówiąc o postępie technicznym należy widzieć go również w postępie technologii wykonania robót budowlanych. Tutaj decydujące znaczenie ma mechanizacja robót budowlanych jako podstawowa metoda technologiczna w oparciu o celowo zaplanowany park maszynowy. Mimo nie dostatecznego jeszcze rozwoju umiejętności stosowania maszyn budowlanych i stosunkowo niskiego stopnia wykorzystania czasu eksploatacji tych maszyn, nadszedł już czas w naszym budownictwie na przechodzenie na wyższy poziom mechanizacji, tj. mechanizacji kompleksowej. Dowodem, iż budownictwo nasze mimo wszystko zaczyna w niektórych jego rodzajach osiągać wyższy poziom mechanizacji, jakim jest mechanizacja kompleksowa, są roboty ziemne wykonywane metodą hydromechanizacji, niektóre roboty ziemne wykonywane metodami mechanicznymi, nawierzchnie drogowe betonowe i bitumiczne, niektóre obiekty budownictwa uprzemysłowionego itd. Read more „Mówiac o postepie technicznym nalezy widziec go równiez w postepie technologii wykonania robót budowlanych”

WPLYW CZYNNIKÓW SOCJOLOGICZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH NA WYDAJNOSC PRACY

WPŁYW CZYNNIKÓW SOCJOLOGICZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH NA WYDAJNOŚĆ PRACY. Jeszcze do niedawna czynniki psychologiczne i socjologiczne i ich wpływ na wydajność pracy nie były W dostatecznym stopniu brane pod uwagę. Kierownictwa przedsiębiorstw, a jeszcze w większym stopniu kierownictwa budowy, nie działały w zgodzie z podstawowymi zasadami tych humanistycznych nauk, najczęściej z powodu ich nieznajomości, trwając w przekonaniu, że głównym, a może i jedynym czynnikiem wzrostu wydajności są sprawy materialne. Tymczasem właściwa postawa pracownika obok usprawnienia organizacyjnego pracy odgrywa, a z pewnością odgrywać powinna, istotną rolę. Frustracja – stan przykrego napięcia psychicznego, spowodowany niezaspokojeniem jakichś potrzeb albo niemożnością osiągnięcia celu-jest znaczną przeszkodą podnoszenia wydajności pracy. Read more „WPLYW CZYNNIKÓW SOCJOLOGICZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH NA WYDAJNOSC PRACY”

W szczególnosci ten brak informacji daje sie zaobserwowac w stosunku do pracowników fizycznych

W szczególności ten brak informacji daje się zaobserwować w stosunku do pracowników fizycznych. Również nie bez znaczenia dla wydajności pracy jest tworzenie się wśród pracowników tzw. grup nieformalnych, działających poza formalną organizacją pracy w przedsiębiorstwie czy na budowie. Dokąd stanowią one grupy złączone, np. wspólnym pochodzeniem itp. Read more „W szczególnosci ten brak informacji daje sie zaobserwowac w stosunku do pracowników fizycznych”

Architektura 21szego wieku : Chameleon Restaurant / Za architects

Dzięki uprzejmości Za architects Chameleon to projekt dynamicznego wnętrza, które dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia i może służyć różnym celom.
Wnętrze restauracji dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia w ten sam sposób, w jaki kameleon zmienia swój kolor w zależności od nastroju.
Stworzona przestrzeń restauracji stale ucieka się do mimikry i adaptacji.
Niektóre systemy mogą ulec zmianie: 1.
System przestrzenny (objętości, linie, obiekty) 2. Read more „Architektura 21szego wieku : Chameleon Restaurant / Za architects”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Finaliści dla Masterplan of Tirana, Albania / Grimshaw Architects

Dzięki uprzejmości Grimshaw Architekci Grimshaw Architects jest jednym z dwóch finalistów wybranych w konkursie na główny plan centralnej Tirany w Albanii.
Konkurs wymagał kompleksowej strategii, która opierała się na międzynarodowej tożsamości miasta.
w szczególności jego drogi wodne i główny bulwar biegnący między nimi.
Wezwał również do integracji połączeń transportowych.
ogólnokrajowa transformacja mająca na celu usprawnienie infrastruktury i wniesienie witalności do doświadczeń miasta. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Finaliści dla Masterplan of Tirana, Albania / Grimshaw Architects”

Kącik architekta – Dom A / Vaillo i Irigaray + Beguiristain

I.
Aki Bergera Architekci: Vaillo & Irigaray + Beguiristain – Antonio Vaillo, Juan Luis Irigaray, I.
Igo Beguiristáin Lokalizacja: Pampeluna, Hiszpania Współpracownicy: Daniel Galar, Josecho Velaz, Javier Gil, Lucía Astrain, Oscar Martínez, Juan Carlos de la Iglesia , Ángel Álvarez, Isabel Franco Powierzchnia zabudowy: 289 m2 Realizacja: 2011 Zdjęcia: I.
Aki Bergera + 16 Remont domu sugeruje rozważenie konsekwencji, jakie należy wyciągnąć z wdrożenia nowej, niemal całkowicie przestrzennej skali.
Zaplanowano strategię: kształtować jedyny plan za pomocą dużej nawierzchni płytowej. Read more „Kącik architekta – Dom A / Vaillo i Irigaray + Beguiristain”