Samo zatem ustalenie czasów pracy ludzi i maszyn na jednostke robót stanowi dopiero wstep do wlasciwej analizy i to najlatwiejszy

Samo zatem ustalenie czasów pracy ludzi i maszyn na jednostkę robót stanowi dopiero wstęp do właściwej analizy i to najłatwiejszy. Natomiast normy wykonane w związku ze szczegółowym przeanalizowaniem procesu wytwórczego i z wyborem najwłaściwszej metody wykonania tego procesu mają wspomnianą już wyżej ważną rolę organizacyjną, stanowiąc: – podstawę do planowania budowy, do określania potrzebnej siły roboczej i maszyn, do kompletowania grup i zespołów roboczych, wyboru odpowiednich maszyn oraz odpowiednich sposobów wykonania robót, – podstawę do racjonalnej opłaty pracy, – sposób podnoszenia poziomu wydajności. Normy pracy, z uwagi na zakres ich obowiązywania, dzielą się na: – normy pracy powszechnie obowiązujące (normy jednolite) dotyczące robót, prac i czynności wspólnych dla różnych gałęzi gospodarki narodowej, – normy pracy obowiązujące w poszczególnych gałęziach produkcji i usług (normy branżowe), – normy obowiązujące w poszc zególnych zakładach pracy (normy zakładowe). Wszelkie techniczne normy ulegają, z upływem czasu, dezaktualizacji. Dlatego normy czasu powinny być periodycznie kontrolowane, aby uwzględniać w nich osiągnięcia wydajności pracy, w przeciwnym razie stanowiłyby hamulec rozwojowy. [podobne: brico szczytno, dekoria galeria, brico turek ]

Powiązane tematy z artykułem: brico szczytno brico turek dekoria galeria