ROLA, ZNACZENIE I PODZIAL TECHNICZNYCH NORM PRACY

ROLA, ZNACZENIE I PODZIAŁ TECHNICZNYCH NORM PRACY. Naukowo-badawcza metoda normowania pracy w budownictwie stanowi najwyższą postać technicznego normowania pracy, odpowiednią dla celów normowych, będąc równocześnie jedną z podstawowych form doskonalenia organizacji pracy. Celem badań naukowych w dziedzinie wydajności pracy, a zatem i jej normowania, jest osiągnięcie: – skrócenia czasu produkcji, – zmniejszenia zmęczenia oraz – zmniejszenia włożonej energii. Te tak zdawałoby się przeciwstawne cele można osiągnąć drogą lepszego wykorzystania energii ludzkiej w bezpośrednim oparciu o studia technologiczne i organizacyjne produkcji, łącznie z badaniami socjologicznymi, fizjologicznymi i psychologicznymi. Jeśli techniczne normowanie pracy ma znaleźć oparcie w metodach naukowo-badawczych, musi się ono wyrazić zarówno formą jak i treścią naukową. Badanie i studiowanie czasu pracy ludzkiej i mechanicznej na budowach przyczynia się w stopniu decydujący m do podniesienia wydajności pracy, do lepszego wykorzystania maszyn, lecz tylko pod warunkiem, gdy zadania te rozwiązane są na podstawie wszechstronnego przeanalizowania procesów produkcyjnych i wykonania robót. [przypisy: bramy segmentowe łódź, ekrany bezszwowe, kabiny toaletowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy segmentowe łódź ekrany bezszwowe kabiny toaletowe