Problematyka czynników fizjologicznych czlowieka i ich wplyw na wzrost wydajnosci pracy dotyczy przede wszystkim objawów znuzenia jako powodu spadku zdolnosci do pracy

Problematyka czynników fizjologicznych człowieka i ich wpływ na wzrost wydajności pracy dotyczy przede wszystkim objawów znużenia jako powodu spadku zdolności do pracy. Znużenie jest zjawiskiem nieodłącznym od pracy żywej. Szeroko rozwinięta w Polsce mechanizacja pracochłonnych robót budowlanych (roboty ziemne, transport pionowy itp. ) wpłynęła w sposób widoczny na uwolnienie robotnika budowlanego od nadmiernego wysiłku fizycznego. Tym niemniej nie brak jeszcze w budownictwie zawodów wymagających dużego wysiłku fizycznego (murarze, tynkarze, betoniarze, pomoc przy robotach murowych, tynkowych itp. ), dlatego umiejętność właściwego zorganizowania wypoczynku, określenia właściwej intensywności pracy itp. przy wszystkich robotach budowlanych jest tak samo potrzebna jak przy pracach związanych z produkcją przemysłową, przy czym niemało z tych zagadnień oczekuje w budownictwie na badania typu naukowego. W budownictwie problematyka fizjologiczna układ a się, na ogół wziąwszy, nieco korzystniej niż w przemyśle, przede wszystkim jest nieco węższa. Odpadają, a raczej występują w budownictwie w znacznie mniejszym nasileniu, takie czynniki, jak znaczne nagromadzenie maszyn i mechanizmów, wstrząsy, niedostateczna wentylacja, niedostateczne oświetlenie, gazy i pyły powstające przy produkcji, wysokie temperatury itd. [więcej w: brico turek, brico szczytno, brico kwidzyn ]

Powiązane tematy z artykułem: brico kwidzyn brico szczytno brico turek