Gdy znowu praca, dla której projektuje sie norme czasu, zawiera operacje cykliczne krótkie, wówczas konieczne jest laczne operowanie obydwiema metodami

Gdy znowu praca, dla której projektuje się normę czasu, zawiera operacje cykliczne krótkie, wówczas konieczne jest łączne operowanie obydwiema metodami. Przed przystąpieniem do badań chronometrażowych należy szczegółowo zaznajomić robotników z projektem metod wykonania, nauczyć ich nowych sposobów operowania wybranymi narzędziami itd. Wszelkie studia i badania chronometrażowe odbywane w tajemnicy przed robotnikami mijają się z celem. Badania chronometrażowe wykonywane w celu otrzymania danych dla projektowania norm nazywają się badaniami chronometrażowymi, w odróżnieniu od badań chronometrażowych poprzedzających projektowanie norm a dokonywanych przy wyborze i ustalaniu metod wykonania robót. Badania i studia chronometrażowe stały się podstawową metodą obserwacji we wszystkich tych przypadkach, przy których normuje się procesy cykliczne z niedługimi cyklami roboczymi (do kilku minut). Dlatego bezpośrednimi przedmiotami chronometrażu są tylko elementy czasu pracy efektywnej i pomocniczej, a pozostałe czasy pracy przygotowawczo-zakończeniowej, odpoczynków oraz strat czasu mogą być studiowane i badane jako niecykliczne tylko przez zastosowanie opisu dnia roboczego (fotografia dnia roboczego). Materiał chronometrażowy będzie wartościowy tylko wtedy, gdy będzie obejmował: – dane o wielkości zużytego czasu z podziałem na elementy czasu (pomiary czasu), – dane o ilości wyprodukowanych jednostek za czas obserwowany i to zarówno w odniesieniu do całości procesu, jak i do składowych elementarnych tego procesu (pomiary produkcji), – szczegółową charakterystykę obserwowanego procesu roboczego, tj. szczegółowy opis wpływu poszczególnych elementów procesu na czas pracy (warunki produkcji). [hasła pokrewne: dekoria galeria, olx opole, obróbka strumieniowo ścierna ]

Powiązane tematy z artykułem: dekoria galeria obróbka strumieniowo ścierna olx opole