Eksploatacja powietrznych podnosników wody


Eksploatacja powietrznych podnośników wody Na całość urządzenia, vi którym zastosowany jest powietrzny pod- nośnik wody składają się: sprężarka lub stacja sprężarek z odoliwiaczem i zbiornikiem wyrównawczym, Jeden lub kilka przewodów łączących zbiornik powietrzny z powietrznymi podnośnikami w studniach, zbiornik do którego wpływa mieszanina wodnopowietrzna z każdej studni i w którym następuje oddzielenie się powietrza od wody, oraz przewody doprowadzające grawitacyjnie wodę do punktów odbioru lub do zbiornika dolnego, z którego zespół pompowy z pompą tłokową lub wirową tłoczy do miejsca przeznaczenia lub zbiornika górnego. [patrz też: powierzchnia zabudowy definicja, brico kwidzyn, brico szczytno ]

Powiązane tematy z artykułem: brico kwidzyn brico szczytno powierzchnia zabudowy definicja