CECHY NAUKOWO-BADAWCZEJ METODY NORMOWANIA PRACY

CECHY NAUKOWO-BADAWCZEJ METODY NORMOWANIA PRACY. Podstawowym postulatem naukowo-badawczej metody jest zastosowanie do badań zasady podziału normowanego procesu budowlanego na elementy i kolejne analizowanie tych elementów w celu doprowadzenia do wykrycia związku między nimi a całością badanego procesu budowlanego. Przy tym należy przestrzegać zasady, że przy każdym doświadczeniu zmieniać można tylko jeden czynnik (element), utrzymując wszystkie pozostałe dokładnie stałymi. Wreszcie na podstawie tak ustalonych norm elementarnych drogą syntezy projektuje się normę dla całego badanego procesu budowlanego. Innym postulatem tego normowania jest, aby zarówno chronometrażowe obserwacje, jak i opis dnia roboczego (fotografia dnia roboczego) wykonywane były tylko i wyłącznie na dobrze zorganizowanych procesach budowlanych. Tylko w ten sposób zapewnić możemy opracowanie norm, które zawierać będą w sobie elementy postępu technicznego i organizacyjnego. Wreszc ie ostatnim postulatem normowania jest staranne sprawdzenie zaprojektowanych norm i metod ich realizacji w warunkach rzeczywistych, po czym dopiero mogą być wprowadzone w życie. [przypisy: montaż parapetu zewnętrznego, płytki montaż parapetu zewnętrznego, brico kwidzyn ]

Powiązane tematy z artykułem: brico kwidzyn montaż parapetu zewnętrznego olx opole